Agnipath Military Scheme | Features, Advantages and Eligibility

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agnipath Military Scheme | The Cabinet Committee On Security Approved The Agnipath Scheme On 14-06-2022. In This Article, We Have Highlighted All Details Of The Scheme. Agnipath Military scheme : સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ 14 જૂન 2022 ના રોજ Agnipath Military scheme ને મંજૂરી આપી હતી. આ લેખમાં, અમે યોજનાની તમામ વિગતો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે.

Agnipath Military Scheme | Features, Advantages and Eligibility

What Is The Agnipath Military Scheme ?

About 45,000 To 50,000 Soldiers Will Be Recruited Every Year Under The Scheme. Most Of The Jawans Will Have Four Years Of Service. Only 25% Of The Total Annual Recruitments Will Be Continued For Another 15 Years Under Permanent Commission. The Move Will Affect The Armed Forces Of  13 Lakh Personnel In The Country. In Addition, This Will Also Result In A Significant Reduction In The Defence Pension Bill. Spending On Defence Pensions Has Long Been A Matter Of Concern For The Government.

શું છે Agnipath Military scheme?

14 જૂન 2022 ના રોજ, સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ Agnipath Military scheme ને મંજૂરી આપી હતી, જે ભારતીય યુવાનોને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ‘અગ્નિપથ’ યોજના દ્વારા સશસ્ત્ર દળોમાં યુવાનોને સેવા આપવાની તકો ઉભી કરવા માટે તમામ ઉપયોગી પ્રયાસો કરવામાં આવશે. આ યોજના યુવાનોને નવી ટેકનોલોજીને તાલીમ આપવા અને શીખવામાં તથા તેમના આરોગ્યના સ્તરને સુધારવામાં મદદરૂપ થશે. રોજગારીની તકો વધવાથી યુવાનો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નવા કૌશલ્યો શીખશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે Agnipath Military scheme હેઠળ સશસ્ત્ર દળોનો ભાગ બનનાર ‘અગ્નિવિરો’ને 4 વર્ષની સેવા બાદ સારું પગાર પેકેજ અને એક્ઝિટ રિટાયરમેન્ટ પેકેજ આપવામાં આવશે.

Agnipath scheme : Features

The Cabinet Committee on Defence of the Union Government has launched the Agnipath Recruitment Scheme for recruitment in the Indian Army. The main objective of the scheme is to connect youth in all three services. The scheme will come into force immediately and the person joining the scheme will be called Agniveer. Defence Minister Rajnath Singh announced the Agneepath scheme in the presence of chiefs of the three services. Rajnath Singh said the scheme will revolutionize India’s armed forces. With this, the economy of the country will improve and the future of the youth will be brighter.

 1. Higher pay packages for the youth along with risk and hardship allowance. (Applicable in three-year service)
  ‘Seva Nidhi’ will be paid to the Agni veers on completion of four years of service.
 2. The Seva Nidhi comprises their contribution which includes accrued interest thereon and matching contribution from the government equal to the accumulated amount of their contribution including interest.
 3. The Agni veers will be provided life insurance (non-contributory) coverage of ₹48 lakh for the duration of their services in the Indian Armed Forces.
 4. The Agniveers will learn several skills and experience. They’ll learn qualities like discipline, physical fitness, leadership qualities, courage, and patriotism.
 5. The individual selected for the enrolment in the Armed Forces as a regular trade will be required to serve for a minimum of 15 years and will be governed by the existing terms and conditions of service of Junior Commissioned officer in the Indian Army the and same in Indian Navy and Indian Air force.

અગ્નિપથ પધ્ધતિ: લાક્ષણિકતાઓ

 1. યુવાનો માટે જોખમ અને મુશ્કેલી ભથ્થાની સાથે ઉચ્ચ પગાર પેકેજો. (ત્રણ વર્ષની સેવામાં લાગુ)
 2. અગ્નિવીરોને ‘સેવા નિધિ’ ચાર વર્ષની સેવા પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવામાં આવશે. સેવા નિધિમાં તેમના યોગદાનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં તેના પર સંચિત વ્યાજ અને વ્યાજ સહિત તેમના યોગદાનની સંચિત રકમની સમકક્ષ સરકાર તરફથી મેળ ખાતા યોગદાનનો સમાવેશ થાય છે.
 3. અગ્નિવીરોને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં તેમની સેવાઓના સમયગાળા માટે ₹48 લાખનું જીવન વીમા (નોન-કોન્ટ્રિબ્યુટરી) કવરેજ આપવામાં આવશે.
 4. અગ્નિવિરો ઘણી કુશળતા અને અનુભવ શીખશે. તેઓ શિસ્ત, શારીરિક તંદુરસ્તી, નેતૃત્વના ગુણો, હિંમત અને દેશભક્તિ જેવા ગુણો શીખશે.
 5. સશસ્ત્ર દળોમાં નિયમિત ક્રેડ તરીકે નોંધણી માટે પસંદ કરાયેલી વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષ સુધી સેવા આપવાની રહેશે અને ભારતીય સેનામાં જુનિયર કમિશન્ડ ઓફિસરની સેવાના હાલના નિયમો અને શરતો દ્વારા તેનું સંચાલન કરવામાં આવશે અને તે જ રીતે ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય હવાઈ દળમાં પણ.

Agnipath scheme : Eligibility

Under the Agneepath scheme, both men and women will be given a chance to become Agneeveer. Youth from 17.5 years to 21 years of age may be eligible to join this service. At present, the army’s medical and physical standards will be valid. The youth who have passed 10th and 12th can become agniveer. The new system is only for employees below the officer rank. The recruitment under the Agneepath scheme will be done through rallies twice a year.

 1. Under this scheme, both men and women can apply and the candidates must be between the ages of 17.5 and 21 to serve in the Indian Armed Forces.
 2. Candidates for all three services under the Indian Armed Forces will be enrolled through a centralized online system, which includes specific rallies and campus interviews. These interviews will be conducted in recognized technical colleges.
 3. The enrolment will be based on an ‘All India All Class’ basis.
 4. The Agniveers have to meet the medical requirements to get shortlisted in any of the Indian Armed Forces.
 5. The education qualification required for enrolment in many categories under the scheme is vogue. The education qualification required to be a General Duty (GD) soldier is class 10.
 6. Girls can also apply for the Agnipath scheme under the given age limit. There is no specific reservation for women.

Agnipath Military scheme : યોગ્યતા

 1. આ યોજના હેઠળ, પુરુષ અને મહિલા બંને અરજી કરી શકે છે અને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 17.5 થી 21 વર્ષની વચ્ચે હોવી આવશ્યક છે.
 2. ભારતીય સશસ્ત્ર દળો હેઠળની ત્રણેય સેવાઓ માટેના ઉમેદવારોની નોંધણી સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ
 3. ઓનલાઇન સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવશે, જેમાં ચોક્કસ રેલીઓ અને કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુ શામેલ છે. આ ઇન્ટરવ્યુ માન્યતા પ્રાપ્ત તકનીકી કોલેજોમાં લેવામાં આવશે.
 4. આ નોંધણી ‘ઓલ ઇન્ડિયા ઓલ ક્લાસ’ના આધારે થશે.
 5. અગ્નિવીરોએ કોઈપણ ભારતીય સશસ્ત્ર દળમાં શોર્ટલિસ્ટ થવા માટે તબીબી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવી પડશે.
 6. આ યોજના હેઠળ ઘણી કેટેગરીમાં નોંધણી માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રચલિત છે. જનરલ ડ્યુટી (જીડી) સૈનિક બનવા માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 10 છે.
 7. કન્યાઓ પણ આપેલ વયમર્યાદા હેઠળ Agnipath Military scheme માટે અરજી કરી શકે છે. મહિલાઓ માટે કોઈ ખાસ અનામત નથી.

Agnipath scheme: Advantages

After being selected under this scheme, the candidate will have to undergo 6 months of training and then be deployed for three and a half years. During this period, they will get an initial salary of Rs 30,000 along with additional benefits. This benefit will reach Rs 40,000 by the end of four years of service.

It may be mentioned here that during this period, 30% of their salary will be set aside under the Seva Nidhi programme and the Government will also give the same amount every month. There will also be interest in it. At the end of the four-year period, each soldier will receive Rs 11.71 lakh as a lump sum amount and will be tax-free. Along with this, they will also get a life insurance cover of Rs 48 lakh for four years. In case of death, a payment of Rs. 1 crore will be made. This includes non-service pay.

 1. A new and transformative reform of the recruitment policy of the Indian Armed Forces.
 2. Unique opportunity for the youth of India to serve in the Indian Armed Forces and
 3. serve the country and help in nation-building.
 4. New, youthful and dynamic image of Armed Forces in India.
 5. Agniveers will be given good pay packages.
 6. Opportunity to get training in the best institutions and development of their skills and experience.
 7. Availability of skilled youth with military ethos in society.
 8. Employment opportunity development for those who are returning to society and for those who are going to emerge as a role model for the upcoming youth.

The candidate will serve as agniveer in the Army for 4 years. Agniveer will quit his army job after four years of service. After this, he will be able to live as a skilled citizen in society. Based on merit and as per the requirement of the Army, 25% agniveers will be accommodated in the regular cadre. It is being said that they will also be given priority in other jobs which will be re-selected, for those who will be re-selected, the initial period of four years for them will not be considered for retirement benefits

Under this scheme, recruitment will start within 90 days. The recruitment will be done as per all-India, all categories in the service. This is particularly important for the Army. The regiment system of the Army has regiments by region and caste. The old system will be abolished over a period of time so that anyone from any caste, region, class or religious background can become a part of the existing regiment in the near future.

Lt Gen Anil Puri, Additional Secretary, Department of Military Affairs, said the average age in the armed forces today is 32 years, the average age under the scheme will come down to 26 in six to seven years and it will raise “future-ready” troops.

Announcing the scheme, Defence Minister Rajnath Singh said efforts were being made to make the profile of the armed forces as young as the large Indian population. This will increase employment opportunities and provide employment to such soldiers in various sectors due to the skills and experience gained during the four years of service.

He further said that this will provide a highly skilled workforce in the economy. Which will help in productivity gain and overall GDP growth. Lt Gen Puri said the government will help in the rehabilitation of soldiers who leave the services after four years. They will be provided with skill certificates and bridge courses.

FAQs on the Agnipath scheme

1. How many soldiers will be recruited under Agnipath?
Ans. 46,000 soldiers will be recruited under the Agnipath scheme this year. The youth of India will get a huge opportunity to serve in Indian Armed Forces with a high pay scale.

2. When will the Agnipath recruitment scheme for defence forces start?
Ans. The Government is going to announce the Agnipath recruitment scheme for defence forces on 14th June 2022.

Leave a Comment